Lubatud ei ole:

  • alkoholi, tubakatoodete ning narkootiliste ainete omamine ja tarbimine Häädemeeste Keskkooli territooriumil;
  • alkoholijoobes ja uimastite mõju all viibimine üritusel;
  • vägivalla kasutamine teiste üritusel viibijate ja nende vara suhtes;
  • omavoliline teiste (sh ürituse korraldajate ja Häädemeeste Keskkooli) vara ning seadmete kasutamine, näppimine – probleemide korral tuleb pöörduda korraldajate poole.

Pea meeles:

  • iga külastaja vastutab enda tegevuse ja vara eest ise;
  • korraldajale varalise kahju tekitanud külastaja on kohustatud korvama täies ulatuses tekitatud kahju;
  • kodukorra eeskirjade rikkumise korral on korraldajatel õigus rikkuja ürituselt eemaldada ja rakendada edasist osavõtu keeldu cl0ud.eu üritustel.